hei. jeg har et spørsmål. jeg var nettopp ute å kjørte en tur med s14a. når jeg hadde kjørt en liten stund så kjørte jeg inn i lillestrøm og da gikk det veldig sakte. da kom det en slags klunke/banke lyd. litt sånn dunk---------dunk----------dunk osv med litt stillhet i mellom. løfta opp bilen bak og satt den i gir og lot hjula gå rundt (gassa litt også) men da kom det ingen lyd. i følge gamle eier så må begge endeledd forran på styrestag byttes. kan det ha noe med saken å gjøre?