Nissan 200sx Owners Group Norway FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Regler for Forumet

§1 - Skriv ordentlig!
§1.1 - Tittel Skriv en ordentlig tittel på tråden din. Det er meningen at folk skal kunne forstå hva tråder handler om utifra tittelen. Titler som "Hjeeelp" og "Noe er galt" osv er ikke gode titler. Tittelen bør med få unntak inneholde minst 3 ord.
§1.2 - Plassering
Tråder skal plasseres i riktig forum. Tekniske spørsmål rundt de forskjellige modellene skal postes i de tekniske forumene. Løsprat skal postes i Småprat-forumet, uansett om det handler om en spesifikk modell eller ikke. Annonser skal plasseres i Kjøp & Salg -forumene. Er du i tvil: post i Småprat. Det er IKKE større sjangs for svar ved å poste tråden i et "mer lest" forum, heller tvert imot. Kjøp/salgs tråd som ikke riktig plassert vil bli slettet uten varsel.

§1.3 - Formulering Første innlegg i en tråd skal beskrive trådens problemstilling / formål på en tydelig måte. Endrer problemstillingen eller situasjonen seg oppdaterer du også første post til å gjenspeile den nye situasjonen.
§1.4 - Tegnsetting og språk I Norge har vi to skriftspråk; Bokmål og Nynorsk. Dette gjelder også på dette forumet. Vi krever rettskriving innenfor rimelighetens grenser. Skriving på dialekt er sjeldent korrekt nynorsk og frarådes. Setninger skal tegnsettes ordentlig; Bruk komma og punktum, og ikke overdriv bruken av spørsmålstegn, utropstegn, smilieys og andre symboler. Bruk av bare store bokstaver har ingen annen effekt enn å irritere, så unngå dette.
§1.5 - Off topic Off topic, eller innlegg som ikke gjelder tema, hører ikke hjemme i en tråd. Har du noe annet du vil ta opp så skriver du det i en ny tråd istedenfor, eventuelt sender du PM til den du ønsker å spørre om noe. Innlegg som oppfattes som off topic slettes.
§1.6 - Dobbeltposting Dobbeltposting er å legge samme innlegget inn i flere kategorier på forumet. Dette er totalt unødvendig, og innlegget vil bli slettet.
§1.7 - Begrunnelse Dette lærte du om på skolen. Alle påstander skal begrunnes. Du skal forklare hvorfor noe er slik du mener, ikke bare slenge en påstand ut i luften og forvente at den blir godtatt.
§1.8 Innlegg som forsvinner Innlegg forsvinner ikke av seg selv. Finner du ikke igjen tråden din kan det være den er flyttet eller slettet. Benytt lenken "Vis dine innlegg" oppe til høyre på forumets forside for å finne igjen innlegg du selv har skrevet. Er innlegget definitivt borte kan det være en moderator har slettet det. Er et innlegg enten flyttet eller slettet er det IKKE akseptabelt å legge det inn på nytt.
§1.9 Lån av deler Ønske om lån av deler skal postes i ditt tilhørende regionale forum, og tittleres med ØL:.

§2 - Folkeskikk
§2.1 - Personangrep Personangrep, sjikane, rasisme, og generelt alt innhold som personer kan finne støtende, hører ikke hjemme på dette forumet. Husk at det er mange typer mennesker innom forumet, og det du synes er festlig kan andre finne støtende. I Norge har vi ytringsfrihet, men dette inkluderer ikke sjikane. Her på forumet opererer vi med en begrenset ytringsfrihet. Du står fritt til å ha personlige meninger, men du står ikke fritt til å benytte dette forumet til å presentere disse. Tråder som moderator finner upassende vil enten bli stengt, redigert, eller slettet. Sjikane og personangrep kan straffes med utestengelse.
§2.2 - Kommentering av andres person Kommentarer på andres væremåte eller person er unødvendig og tolereres ikke.
§2.3 - Ulovlig innhold Norsk lov gjelder på dette forumet. Pornografi og annet ulovlig innhold / materiale slettes umiddelbart. Dette gjelder også oppfordring til ulovligheter.
§2.4 - Upassende innhold Innhold som det er stor fare for at vil kunne virke støtende ønskes ikke postet på forumet. Dette gjelder feks video av personer som synlig blir drep og / eller lemlestet, dyr som blir drept / lemlestet, og annet smut-materiale.

§3 - Reklame
§3.1 Spam Dette forumet er ikke en reklameplass. Innlegg på forumet som oppfattes som reklame tillates ikke og vil bli slettet.
§3.2 Unntak Vi ønsker at firma skal delta på forumet. Vi har derfor opprettet et eget underforum "Firma", hvor norske firma kan poste kampanjer og melde om produkter. Innlegget må være relatert til en faktisk kampanje eller et produkt. Innlegg fra firma skal også til enhver tid inneholde kontaktinformasjon, og ellers fremstå på en slik måte at bruker forstår at varen er annonsert av et firma. Firma står ellers fritt til å delta i diskusjoner som vanlige personer så lenge det ikke er i den hensikt å annonsere for seg selv.
§3.3 Affiliate-lenker Lenker som på ett eller annet vis medfører fortjeneste for deg om brukere trykker på dem tillates ikke på forumet og vil bli slettet.
§3.4 Pyramider og MLM All annonsering eller verving for pyramider eller MLM-programmer (Multi Level Marketing) tillates ikke.

§4 - Bump Bump er når man skriver et innlegg i en tråd for å bringe denne på topp av listene igjen. Bump tillates i begrenset grad. En tråd må ikke bumpes oftere enn hver tredje dag.

§5 - Signaturer
§5.1 - Format Signaturer er begrenset til 300 tegn, og skal ikke være lenger enn 6 linjer. Linjer som er uten tekst teller også som en linje.
§5.2 - Grafikk i signaturer Signaturer kan inneholde grafikk. Eventuelt bilde skal ikke være høyere enn tilsvarende 4 linjer tekst, ikke bredere enn 400 pixler, og ikke overskride 30kb filstørrelse. Bildet kan ikke være en kommersiell annonse.
§5.3 - Lenker i signatur Lenker i signatur tillates. Lenken kan kun lede til personlige websider, andre sider på 200sx OGN's websider, andre interesseorganisasjoner, et firma du representerer sine offisielle nettsider, eller annonser for gjenstander du selger.
§5.4 - Annonser i signatur Annonser i signatur er ikke tillatt, unntaket er lenke til annonse postet under kjøp & salg

§6 - Avatarer
§6.1 - Format En avatar må ikke overgå de størrelsesbegrensinger som er satt i forumet.
§6.2 - Begrensinger En avatar skal være egnet til bruk på forumet. Den skal være i henhold til normal folkeskikk, ikke være støtende eller injurierende, og ikke være distraherende.

§7 - Moderatorene
§7.1 - Respekt Moderatorene SKAL respekteres. Å ikke ta hensyn til en moderators anmodninger vil få konsekvenser.
§7.2 - Protester Føler du deg urettferdig behandlet av en moderator melder du fra om dette til en administrator (Henning Larsen eller Mads Kristoffersen) e-post: webmaster@200sx-ogn.org. En protest skal meldes på en saklig måte og beskrive hele situasjonen.
§7.3 - Begrensinger av moderator-rollen Som moderator er du ikke allmektig på forumet, en moderator er en ryddegutt, ikke politi. All moderering skal foregå på en ryddig og høfflig måte. Personer skal opplyses om hva som er gjort og hvorfor, gjerne med en lenke til aktuelt punkt i dette reglementet. Moderatorer som viser seg å ikke være egnet til jobben vil fratas tittelen.

§8 - Kriminelle handlinger
§8.1 Svindel Ethvert forsøk på å bruke forumet til svindel tillates ikke og medfører utestengelse. Nissan 200sx OGN vil være behjelpelig med logger og sporing av personer i de tilfeller hvor svindel anmeldes til politiet. Dette inkluderer også bedrag/unngåelse av pliktig moms og/eller avgifter.
§8.2 Hacking Etthvert forsøk på hacking, omgåelse av sperrer på forumet, DOS/DDOS-angrep, og annen destruktiv atferd mot forumet, vil spores, medføre utestengelse, og anmeldes.

§9 - Utestengelse
§9.1 Midlertidig utestengelse Gjentatte brudd på retningslinjer vil medføre en utestengelse på opp til 2 uker.
§9.2 Å ikke respektere utestengelse Dersom man registrerer seg med nytt brukernavn, eller på annet vis omgår en utestengelse, medfører dette varig utestengelse.
§9.3 Varig utestengelse Ved gjentatte utestengelser, eller svært grove brudd på retningslinjene risikerer man varig utestengelse.

vBulletin CMS

The vBulletin CMS allows you and your users to create, edit and publish articles directly to your site. It combines a simple to use content manager with a unique organizational system that lets you control the smallest detail of the site from the number of sections, to the overall layout, to the placement of widgets and displays on each page.

Søk i OSS/FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.