• Nissan 200sx OGN avvikles, forumet består

    Styret i 200sx OGN har fremmet forslag om at klubben formelt skal avvikles som registrert klubb / forening i Brønnøysundsregistrene. Klubbens medlemmer har stemt over forslaget, og alle mottatte stemmer er for vedtaket.

    Mer informasjon HER