• Grønt lys for etablering av godkjenningsordning for selvbygde kjøretøy!

  Hvordan tror dere dette bil påvirke vår lidenskap? Vil vi kunne få godkjent ting nå eller vil de fortsatt være vanskelige?! Discuss!

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/...html?id=682808
  Kommentarer 4 Kommentarer
  1. tommey sin avatar
   tommey -
   Har de kompetente folk til dette da?
   Problemet idag er vel at ingen har peiling og/eller mulighet til å godkjenne ting.
  1. odal sin avatar
   odal -
   Såvidt som jeg har forstått det gjelder dette kjøretøy som er bygd fra grunnen av, ikke modifisering av serieproduserte kjøretøy - desverre ..
  1. odal sin avatar
   odal -
   Sakset fra nfsok.no:

   I korte trekk vil vi her, av hensyn til et forventningsfullt byggepublikum, gjengi noe av det som vil legge føringer for amatørbygging av kjøretøy i Norge. Det blir snakk om en 1. gangs godkjenning av et kjøretøy, som om kjøretøyet er helt nytt. Et amatørbygget kjøretøy vil altså bli ansett som et nytt kjøretøy uavhengig om det er satt sammen av nye deler, brukte deler eller en kombinasjon av nye og brukte deler. Det betyr et helt nytt regelsett for amatørbygde kjøretøy, forankret i den nasjonale Kjøretøyforskriften. En amatørbyggeregel kan dog ikke komme til anvendelse på kjøretøy som er produsert i serie. Den kan heller ikke komme til anvendelse på et kjøretøy som allerede er registrert. Det vil bli stilt strenge krav til at det ikke skal foregå noen form for hel eller delvis produksjon av kjøretøy. Derfor blir det en streng søkeprosess og oppfølging av byggeprosessen, samt begrensninger i forhold til søker, antall søknader og antall registrerte kjøretøy.

   Heile saken: http://www.nfsok.no/aktuelt.html
  1. Andreassx sin avatar
   Andreassx -
   Vi bor fortsatt i norge da med andre ord

   Syntes nå da det var litt for godt til og være sant men...